(GMT+7)
CHUYỂN ĐỔI FONT CHỮ ÂM LỊCH TỬ VI ĐỔI TIỀN
Thống kê
115
Đang xem
16,379,434
Lượt truy cập
Tuyển dụng viên chức năm 2012 14/05/2012, 09:47:42 PM (GMT+7)

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục, cụ thể như sau:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Điều 22 Luật Viên chức.

 
2. Nhu cầu tuyển dụng:
 
STT
 
Vị trí cần tuyển
 
Số lượng
 
Trình độ đào tạo
 
 
 
TỔNG CỘNG
 
108
 
 
 
I
 
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG DUYÊN HẢI
 
15
 
 
Tổng hợp và quan hệ quốc tế
1
Cử nhân trở lên, chuyên ngành Tiếng Anh
 
Tài chính - kế toán
1
Cử nhân kinh tế, chuyên ngành tài chính, kế toán
 
 
Điều tra nghiên cứu tổng hợp tài nguyên – môi trường phục vụ xây dựng quy hoạch biển, đảo
5
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Trắc địa
 
4
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý đất đai
 
2
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Địa lý môi trường
 
1
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Môi trường
 
 
1
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Địa chất khoáng sản
 
II
 
TRUNG TÂM HẢI VĂN
 
14
 
 
 
 Kế toán viên
 
1
 
Cử nhân trở lên, chuyên ngành kế toán
 
 
Quan trắc viên (làm việc tại các trạm Ra đa Đồng Hới – Quảng Bình, Nghi Xuân – Hà Tĩnh, Hòn Dấu – Hải Phòng)
 
8
 
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hải dương học, Địa lý; Cao đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành khí tượng
 
 
 
Nhân viên hành chính (làm việc tại các trạm Ra đa Đồng Hới – Quảng Bình, Nghi Xuân – Hà Tĩnh, Hòn Dấu – Hải Phòng)
 
3
 
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành
 
 
Thợ điện máy (Tàu Nghiên cứu biển tại Hải Phòng)
 
1
 
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện, điện máy
 
 
Thủy thủ (Tàu Nghiên cứu biển tại Hải Phòng)
 
1
 
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điều khiển tàu biển
 
III
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG BIỂN, HẢI ĐẢO
 
11
 
 
 
 
Kế hoạch - Tổng hợp
 
1
Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ môi trường
 
 
Tài chính - kế toán
 
1
Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 
 
Tổ chức – Hành chính – Quản trị
 
2
Cử nhân trở lên, chuyên ngành Hành chính
 
 
Quan hệ quốc tế
 
1
Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Anh 
 
 
 
Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông
 
1
Cử nhân trở lên, chuyên ngành Kinh tế ưu tiên có văn bằng 2 ngoại ngữ
 
 
 
Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác truyền thông
 
 
 
1
 Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ
 
 
 
1
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tin học
 
 
Đào tạo, bồi dưỡng
 
1
Cử nhân trở lên, chuyên ngành Khoa học môi trường
 
 
1
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành
 
 
Tổ chức sự kiện
 
1
Cử nhân trở lên, các chuyên ngành Luật hành chính hoặc Báo chí
 
IV
 
TÂM QUY HOẠCH, ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TNMT BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 
19
 
 
 
 
 
 Tài chính – kế toán
 
2
Cử nhân trở lên, chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 
 
 
Hành chính – quản trị  
 
1
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, lao động
 
 
 
Điều tra, nghiên cứu tổng hợp tài nguyên – môi trường phục vụ xây dựng quy hoạch biển, đảo
 
5
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hải dương học
 
1
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kỹ thuật hoặc công nghệvềmôi trường, hóa học
 
 
1
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành  kỹ thuật bờ biển
 
 
1
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngànhThủy văn
 
 
1
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế hàng hải
 
 
1
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành địa chất
 
 
1
Thạc sỹ thạch học, khoáng vật học và địa hóa học
 
 
1
Thạc sỹ quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
 
 
1
Thạc sỹ khoa học đất
 
 
1
 Thạc sỹ địa chất thủy văn
 
 
1
Thạc sỹ xây dựng công trình thủy
 
 
1
Thạc sỹ khoa học (Trường Đại học Khoa  học tự nhiên)
 
V
 
TRUNG TÂM ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN BIỂN
 
31
 
 
 
 
Tổ chức – Hành chính
1
Tốt nghiệp ĐH trở lên, chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ
 
Kế toán viên
3
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
 
 
Kế hoạch
4
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, địa chất
 
Khoa học và công nghệ
7
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành địa chất, địa vật lý, địa lý
 
 
Điều tra viên tài nguyên – môi trường trong lĩnh vực địa chất – khoáng sản biển
1
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành trắc địa
 
3
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành địa vật lý
 
 
2
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành địa chất, hóa, môi trường
 
Điều tra viên trung cấp tài nguyên – môi trường trong lĩnh vực địa chất – khoáng sản biển
1
Tốt nghiệp Trung cấp, chuyên ngành địa chất
 
Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa phục vụ điều tra, nghiên cứu địa chất – khoáng sản biển
7
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin chuyên ngành điện tử viễn thông, tự động hóa và các ngành khác
 
 
Nhân viên lưu trữ
2
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 
VI
 
TRUNG TÂM THÔNG TIN, DỮ LIỆU BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 
18
 
 
 
 
Tài chính – kế toán
 
2
 
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành về tài chính, kế toán
 
 
Hành chính – Quản trị
 
1
 
Tốt nghiệp ĐH trở lên các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh
 
 
Tổ chức cán bộ
 
1
 
Tốt nghiệp ĐH trở lên các ngành liên quan đến Luật kinh tế, Bảo hiểm
 
 
 
Tổng hợp
 
1
 
Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành sư phạm
 
 
 
Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu GIS; biên tập các dạng bản đồ số
 
5
 
 Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Bản đồ, Mỏ Địa chất, công nghệ thông tin, Địa lý
 
 
 
Xử lí, quản trị dữ liệu thủy - hải văn, môi trường biển, hải đảo.
 
1
 
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Mỏ Địa chất
 
 
 
2
 
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kỹ thuật về biển, thủy lợi, khí tượng thủy văn
 
 
 
Xử lí, quản trị các thông tin dữ liệu trắc địa – bản đồ biển
 
1
 
 Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Bản đồ, Địa lý
 
 
 
Quản lý mạng và cơ sở dữ liệu trên mạng.
 
1
 
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin
 
 
 
Lập và quản lý dự án về cơ sở dữ liệu biển, hải đảo
 
1
 
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Mỏ địa chất, công nghệ thông tin
 
 
 
Xử lí, quản trị dữ liệu kinh tế - xã hội
 
1
 
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế
 
 
 
Dịch vụ khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu biển, hải đảo
 
1
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kỹ thuật bờ biển, công trình biển, khí tượng thủy văn
 
3. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm công tác:

Tất cả các vị trí tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải tốt nghiệp đúng trình độ, chuyên ngành đào tạo. Trong quá trình sơ tuyển hồ sơ (đối với các vị trí có nhiều hồ sơ đăng ký dự tuyển) sẽ ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Riêng các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác kỹ thuật, điều tra, khảo sát biển tại Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển, Tàu nghiên cứu biển thuộc Trung tâm Hải văn phải có kinh nghiệm đi biển thực tế, phải đảm bảo được yêu cầu sức khỏe cho việc đi biển dài ngày (có chứng nhận của đơn vị công tác có ngành nghề phù hợp hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ sở đào tạo có chuyên ngành đi biển). Đơn dự tuyển phải có cam kết sẵn sàng đi công tác tại các vùng biển trung bình 3 – 4 tháng/năm.

 
4. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự tuyển (khi nộp hồ sơ sẽ được cơ quan tuyển dụng cung cấp).
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
- Hai (02) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

- Đối với những trường hợp dự tuyển có thời gian công tác (Hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội) phải có xác nhận của đơn vị.

- Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì Hồ sơ tuyển dụng, bên ngoài ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định (không trả lại hồ sơ).
 
5. Hình thức, nội dung xét tuyển
- Hình thức: xét tuyển
- Nội dung:      + Xét tuyển hồ sơ.
+ Phỏng vấn trực tiếp.
 
6. Thời gian nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 8 giờ 30 phút ngày 15/5/2012 đến ngày 04/6/2012.
- Địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng: Phòng 410 Nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 83 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Riêng các thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải, nộp hồ sơ tại Phòng số 3, Trung tâm Trắc địa biển, số 30 đường 3, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.

- Thời gian và địa điểm hướng dẫn nội dung, quy định xét tuyển và thời gian xét tuyển sẽ thông báo trong phiếu thu hồ sơ tuyển dụng.

Xem chi tiết tại:
http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&CateID=3&ID=116948&Code=TQGR116948

MONRE
566777
 
Tin mới
Tuyển 2.000 TNV “Giờ xanh hưởng ứng Giờ Trái đất 2014” 100 nơi làm việc tốt nhất VN Sáng kiến bảo vệ quyền cho lao động nhập cư Cho một Trái Đất, không ống hút Tuyển thợ xanh thành phố
Các tin khác
Gia tăng trẻ giúp việc gia đình Bốn triệu USD giúp Việt Nam cải thiện quan hệ lao động Hướng nghề nghiệp xanh cho các bạn trẻ Mở ra cơ hội làm việc trong lĩnh vực môi trường Cần tuyển 48.000 cán bộ cho lĩnh vực môi trường Tạo cơ hội việc làm trong bối cảnh biến đổi khí hậu Tuyển tình nguyện viên "ĐIỂM ĐẾN XANH" Tuyển thành viên nhóm KHOA HỌC XANH 350 Pháp tài trợ Việt Nam 25 triệu EUR đào tạo nghề Tuyển dụng ban điều hành “Bảo vệ nhà của gấu”
Xem bài theo ngày:  /   /   
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
Tiêu điểm
Giải nhà báo môi trường xuất sắc khu vực Châu Á lầ 07/10/2016, 11:44:19 AM (vfej.vn) - Ngày 12/10, SEC và Eco-Business sẽ khai mạc một diễn đàn kết hợp với trao giải giải thưởng Báo chí Môi Trường Châu Á. Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ) là khách mời của sự kiện
Vòng kim cô quy hoạch 21/09/2016, 09:29:18 AM Khi cơn lũ đầu mùa thổi tung nắp van nặng 125 tấn của hầm dẫn dòng một dự án thuỷ điện cấp quốc gia đã được nghiệm thu và cho phép tích nước đúng quy trình, không thể không xét lại toàn bộ quy hoạch thuỷ điện của Bộ Công Thương.
VFEJ tài trợ cuộc thi minh bạch khai khoáng 20/09/2016, 11:06:45 AM (vfej.vn) - Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ) tài trợ cho giải thưởng về minh bạch khai khoáng trong khuôn khổ cuộc thi “Góc nhìn công dân” dành cho thể loại ảnh, video clip về quyền tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin chính thức khởi động từ ngày 16/9.
Tài trợ viết bài về các vấn đề Mekong 14/09/2016, 02:29:42 PM (vfej.vn) - Quỹ tài trợ viết báo về các vấn đề Mekong hỗ trợ các nhà báo viết bài về các vấn đề chi phí môi trường, xã hội và lợi ích của các dự án phát triển trong lưu vực sông Mekong. Với mức tài trợ tối đa 3000 USD và hạn chót nhận đơn đăng ký là ngày 18/9.
Tham gia sáng kiến minh bạch khai khoáng: Câu giờ 17/08/2016, 02:42:43 PM Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ mới, trong hàng loạt vấn đề cần quan tâm chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo khả năng Việt Nam tham gia Sáng kiến Minh bạch Công nghiệp Khai khoáng (EITI) sau gần 10 năm bộ này được giao nhiệm vụ.
Lợi ích nhóm 17/08/2016, 02:35:08 PM Trong Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 7/2016, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo khả năng Việt Nam tham gia Sáng kiến Minh bạch Công nghiệp Khai khoáng (EITI) ngay trong tháng 8.
Sôi sục Hạ Sesan II 09/06/2016, 09:49:27 AM (vfej.vn) - “Chúng tôi tin vào thần rừng. Chặt cây nhiều sẽ đánh thức thần rừng. Ngài sẽ nổi giận và nguyền rủa. Chúng tôi rất lo lắng”, bà Neary sống cạnh Dự án Thuỷ điện Hạ Sesan 2 gây tranh cãi nhất Lưu vực Mekong quan ngại.
Video
Phản hồi nhiều nhất
ĐỊA CHỈ MÔI TRƯỜNG
Trang Thông tin điện tử Bảo vệ Môi trường Việt NamDanh sách các cá nhân tham gia mạng lưới truyền thông Danh sách mạng lưới truyền thông môi trường quốc gia Công Ty Xây Dựng Cấp Thoát Nước & Môi Trường Việt NamViện Khoa học&Kỹ thuật Môi trườngChi cục Bảo vệ môi trường Hòa BìnhChi cục Bảo vệ Môi trường Kiên GiangChi cục Bảo vệ môi trường Hậu GiangChi cục Bảo vệ môi trường Lạng SơnChi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh LongChi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình ĐịnhChi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên HuếChi cục Bảo vệ Môi trường Hải PhòngChi cục Bảo vệ Môi trường Hà TĩnhChi cục Bảo vệ Môi trường Thái BìnhSở Tài nguyên&Môi trường Thái NguyênSở Tài nguyên&Môi trường Ninh ThuậnSở Tài nguyên&Môi trường Quảng TrịSở Tài nguyên&Môi trường Trà VinhSở Tài nguyên&Môi trường Bình DươngSở Tài nguyên&Môi trường tỉnh Đồng Nai Sở Tài nguyên&Môi trường Trà VinhSở Tài nguyên&Môi trường Tuyên QuangSở Tài nguyên&Môi trường Hải DươngSở Tài nguyên&Môi trường Tây NinhSở Tài nguyên&Môi trường Thanh HóaSở Tài nguyên&Môi trường Bạc LiêuTrung tâm Nghiên cứu&Giáo dục Môi trườngTrung tâm Dữ liệu&Truyền thông Phòng ngừa Thiên taiTrung tâm Môi trường&Phát triểnCông ty TNHH Công nghệ Môi trường Nhiệt đớiTrung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng Trung tâm Đào tạo&Truyền thông Môi trườngChi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội Trung tâm Nghiên cứu Di dân Môi trường&Phát triển Xã hội Trung tâm Phát triển Truyền thông&Công nghệ Môi trường Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó Biến đổi Khí hậu Trung tâm Nghiên cứu&Phát triển Bền vững Nước sạch&Vệ sinh Môi trườngTrung tâm Nghiên cứu Môi trường&Biến đổi Khí hậu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Môi trường Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghệ&Bảo vệ Môi trườngViện Tài Nguyên Môi trường&Phát triển Cộng đồng Viện Công nghệ Nước&Môi trườngViện Kỹ thuật Tài nguyên Nước&Môi trườngViện Khoa học Môi trường&Sức khỏe Cộng đồng Viện Tài nguyên Môi trường&Phát triển Bền vữngViện Nghiên cứu Môi trường&Các Vấn đề Xã hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường BiểnHội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường TP Đà NẵngHội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Khánh HòaHội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Thủ đôHội Đánh giá Tác động Môi trường Việt NamChi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Đồng Tháp Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bắc Ninh Chi cục Bảo vệ Môi trường Đà NẵngChi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Tiền Giang Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt NamCục Thẩm định&Đánh giá Tác động Môi trường – Tổng cục Môi trườngCục Kiểm soát Ô nhiễm – Tổng cục Môi trườngCục Bảo tồn Đa dạng Sinh học - Tổng cục Môi trường Cục Kỹ thuật An toàn&Môi trường Công nghiệp - Bộ Công thươngThanh tra Tổng cục Môi trường - Tổng cục Môi trường Trung tâm Y tế Môi trường Lao động Công nghiệp – Bộ Công ThươngTrung tâm Môi trường Nông thôn – Trung ương Hội Nông dân Việt NamVụ Thống kê Xã hội&Môi trường - Tổng cục Thống kê Vụ Khoa học Công nghệ&Môi trường - Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn
Công cụ
Liên hệ quảng cáo Bảng giá quảng cáo Đường dây nóng
TRANG CHỦ  |  VỀ VFEJ  |  LIÊN KẾT  |  BẠN ĐỌC  |  
© Copyright 2007-2011 VFEJ
Thiết kế website và phát triển bởi Bambu®
Cơ quan chủ quản: Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam
Địa chỉ: Số 22/A2, Ngõ 49, Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
Địện thoại: (84-4)37628933 - Fax: (84-4)37628933 - Email: vfej.office@yahoo.com
GPXB: Số 513/GP-BC cấp ngày 22/11/2007